Jan Heweliusz

Jan Heweliusz urodzony 28 stycznia 1611 roku w Gdańskiej rodzinie browarniczej. Zgodnie z wolą ojca podjął studia prawnicze, to jednak nie stępiło chłopięcej ciekawości i zamiłowania do poznania świata. Swą ciekawością wybiegał daleko po za granice ziemi i sięgał kosmosu. Jako młody człowiek wyruszył w podróż do Holandii, Anglii, tu poznał uczonych – którzy założyli istniejące do dziś Royal Society. Następnie odwiedził Francję.

Podróż ta pozwoliła jemu jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mechaniki i optyki, wzbogaciła o znajomość języka francuskiego i angielskiego. Nawiązał też osobiste kontakty naukowe, które potem nie tylko podtrzymywał, lecz rozszerzał. Po powrocie do Gdańska Heweliusz podjął na życzenie ojca studia praw i urządzeń miejskich. W 1635 r. zawarł związek małżeński z Katarzyną Rebeschke, córką bogatego browarnika. Wniosła ona w posagu dwa domy wraz z browarem na Starym Mieście przy ulicy Korzennej 53 i 54 sąsiadujące ze znajdującym się pod numerem 55 domem i browarem jego ojca. Osiedlenie się przy ulicy Korzennej związało Heweliusza na stałe ze Starym Miastem.

Swą obywatelską działalność rozpoczął skromnie jako członek rady parafii św. Katarzyny. Na początku działalności astronomicznej sprawą zasadniczą stało się dla Heweliusza stworzenie sobie warsztatu pracy naukowej, a więc zaopatrzonego w odpowiednie przyrządy obserwatorium wybudowanego na dachu trzech kamienic.

Jego pomysłowość nie miała granic, wzbogacona o wiedze i logiczne myślenie owocowała nowymi instrumentami badawczymi. Budował przyrządy pomiarowe, lunety największa miała długość 39 metrów. Jego ogromnym osiągnięciem było zbudowanie najdokładniejszego wahadłowego zegara. Heweliusz był ważną postacią ówczesnego świata nauki i polityki. Osiągnął tak dużo dzięki nieogarnionej chęci poznania świata.

Poznania tego co kryje się po za granicami kosmosu, pomimo budowania doskonalszych instrumentów badawczych zawsze dochodził do punktu granicznego za którym istnienie porządku świata tłumaczy tylko istnienie Boga.