O mnie

Rafał Michał Gizela

Rafał Michał urodzony w Kartuzach, zaczął poznawać malowniczy zimowy świat. Szybko jednak przyszła wiosna z bogactwem swych barw, które już były dużo ciekawsze i bardziej jemu przyjazne. Kolorowy świat wiosny rozbudził w nim jeszcze większą chęć doświadczenia tego, co wokół niego było

Ciekawość świata nie znała granic ani czasu, Już od najmłodszych lat próbował ogarnąć wszystko to, co go otaczało, dlatego jedynym racjonalnym wyborem było studiowanie filozofii jako tej nauki, która jest początkiem świadomego poznawania świata. Poznania sceny, po której stąpany, przedmiotów nas otaczających, a na de wszystko – poznania siły – która to powoduje, że to, co wydaje się nam białe faktycznie takim jest.

Studiowanie filozofii klasycznej – to poznawanie idei i myśli człowieka. Jednak Rafałowi to nie wystarczyło. Poznanie klasycznej nauki o człowieku i przyjętego systemu logiki wydało się mu zbyt sztywne – dlatego postanowił przekroczyć kolejną granicę i wniknąć w głąb świata niezrozumiałego dla ludzi walczących o każdy okruszek chleba. Pracując z osobami patrzącymi na ten świat innymi kategoriami zagłębiał się w przestrzeni na scenie dotąd nie odkrytej przez niego. Za kurtyną logiki XXI wielu poznać można inny świat, świat ludzi szczęśliwych.

Tu już słowa nie wystarczą – by oddać to, co poznaje dusza. Wittgenstein pisał „Granice mojego języka oznaczają granice mego świata”. Budzi się jednak pytanie – czy wszystko umiemy nazwać, opisać wyrazami? Chcąc przekroczyć kolejną granicę opisania tego co wykracza poza terminologię naukowych języków, Rafał Michał sięgnął po kolory, by łącząc je pisać poematy, pełne ekspresji, tym samym pozwalające odbiorcy na swobodną interpretację dzieła. Dlatego kontemplując absolutne dobro On swoje poznanie wyraża ekspresja formy i barwy. 

W swoim dorobku artystycznym  ma już za sobą wystawę w Nevill Galery w Canterbury w roku 2003 oraz w pracowni  „L’arche” podczas Canterbury festiwal w 2004 roku. Kolejna wystawa odbyła się w 2011 roku w Galerii Refektarz w Kartuzach – niektóre prace z projektu Hevelius Sideras  do dziś można oglądać w Centrum Hewelianum w Gdańsku  jako ekspozycja stała, a mecenatem tego projektu  był burmistrz gminy Kartuzy Mirosława Lehman . W roku 2012 Nasz artysta zaprojektował i wydał kubki z własnym projektem graficznym przedstawiające panoramę Gdańska. Jest to także rok w którym Rafał otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka dla twórców kultury i zrealizował projekt Kolory Kaszub, który można było oglądać galerii w Dworku Artura przy Gdańskim Archipelagu kultury. Prace te będzie można oglądać również w Tawernie Mestwin  przy ulicy Straganiarskiej 20/23 Gdańsk od dnia 18 marca 2013 roku.