Witam na stronie!

Witam serdecznie wszystkich odwiedzajacych tę stronę, która jest skromnym głosem wyrazu mojej wrażliwości spostrzegania świata.

  "Czym jest sztuka, Kim jest artysta? "

Na pytanie o istotę sztuki, niezwykle ciężko dać wyczerpującą odpowiedź, ponieważ każda osoba spogląda na to zagadnienie odmiennie.  Jedni będą uważali, że dany arte fact jest wybitnym dziełem abstrakcyjnym, zaś inni powiedzą, iż stanowi on nic nie wartą tandetę. Z tego też powodu, sztuki nie należy wartościować pod względem lepszej czy gorszej, gdyż każdy indywidualnie powinien dokonać jej oceny - czy konkretne dzieło wzbudza w nim zachwyt czy też nie. Czy artysta jest filozofem, by wyzwalać w człowieku emocje, zmuszające go do refleksji nad sobą, otaczajacym go światem?

Natura bierze źródło w bożej
Sztuce i płynie z bożego rozsądku;
A gdy kto pilnie w Fizyce poszuka,
Znajdzie w jej księgach, zaraz na początku,
Że za naturą dąży wasza sztuka,
Jako w mistrzowe uczeń dąży ślady;
Że jest więc ona jakby boża wnuka

Dante Alighieri