Instalacja Hevelius Sideras

Instalacja „Hevelius Sideras” – (Gwiazdki Heweliusza) przedstawia faktyczne konstelacje nieba obserwowanego przez Jana Heweliusza z zachowaniem rzeczywistych proporcji pomiędzy nimi. Z wpisanymi elementami związanymi z Janem Heweliuszem.

  • W prawej górnej części widać konstelację Wielkiej i Małej Niedzwiedzicy – (W nocy kierunek północny można określić według położenia Gwiazdy Polarnej, znajdującej się na przedłużeniu osi obrotu Ziemi. Już starożytni żeglarze przyjęli, że gwiazda ta jest „nieruchoma”. Późniejsze obserwacje nieba pozwoliły stwierdzić, że znajduje się ona nad biegunem północnym Ziemi i wskazuje kierunek północny. Obserwacje nieba wykazały też, że w pewnych określonych grupach gwiazd gwiazdy nie zmieniają położenia względem siebie, tworząc konstelacje. Wyobraźnia ludzka kojarzy je z kształtami ptaków, zwierząt i ludzi. Gwiazda Polarna znajduje się w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy, nazywanym także Małym Wozem. Szukanie jej trzeba rozpocząć od znalezienia siedmiu jasnych, szeroko rozstawionych gwiazd gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy. Następnie przez dwie skrajne gwiazdy, czyli dwa „tylne koła ” Wielkiego Wozu, należy przeprowadzić w wyobraźni linię prostą i na niej odłożyć odcinek pięciokrotnie większy od odległości między tymi gwiazdami. Na końcu tego odcinka znajdziemy Gwiazdę Polarną, która jest pierwszą gwiazdą w „dyszlu” Małego Wozu. Sposób ten pozwala określić kierunek północny. Jest to sposób precyzyjny i dokładny.)
  • W dolnej lewej części jest umieszczony księżyc z wpisanymi zębatkami zegara – a to dlatego, że Jan Heweliusz jako pierwszy narysował dokładną mape księżyca. Do swoich obserwacji i wyznaczania odległości pomiędzy gwiazdami potrzebował dokładnego zegara – dlatego zbudował najdokładniejszy zegar wahadłowy na świecie.
  • W prawym górnym rogu są komety – bo Heweliusz bardzo dokładnie je opisywał
  • Dolny prawy róg wypełniony jest Gwiazdozbiór nazwany przez Heweliusza na cześć króla polskiego Scutum Sobiescianum. Dziś: Tarcza, z pracy Firmamentum Sobiescianum